Rundt om Vaarst

Bladet Rundt om Vaarst udkommer ca. 4 gange om året, og indeholder nyheder til og fra byens borgere, foreninger, virksomheder og institutioner.
Bladet finansieres af sponsorer, annoncører og de kontingentpenge som indbetales for medlemsskab af Vaarst og omegns borgerforening.
Borgerforeningen opfordrer alle til at melde sig ind, og derved bidrage til ikke bare bladets fortsatte eksistens men, også de mange årlige aktiviteter som borgerforeningen står for at arrangere.
Medlemsskab koster kr. 100.- og dækker den samlede husstand.
Bladet husstandundeles i Vaarst og Torderup.