Vaarst Fjellerad skole

Lokalområdets ambitiøse skole og kulturcenter med børnehave, DUS-ordning, juniorklub og skoledel. Børnehaven har plads til 40 børn. Dagligt benytter 90 børn fritidsdelen med DUS-ordning og juniorklub. I skoledelen er der ca. 100 børn i et spor fra børnehaveklasse til og med 6. klasse. Efter 6. klasse kan eleverne fortsætte deres skolegangen på Gistrup skole.


Beliggenhed og bygninger
Skolen er smukt placeret på morænebakkerne i det sydøstligste hjørne af kommunen. Skoledistriktet er meget stort og dagligt modtager skolen elever fra nabobyerne: Vaarst, Oppelstrup, Gunderup, Håls, Essendrup og Flamsted.
Bygningerne er samlet i et stort byggekompleks, der er blevet til ved adskillige ”knopskydninger”. Skolen blev bygget i 1955 som en 4 klasses skole, men blev meget snart ”opnormeret” til den nuværende 7 klassede skole, da skolerne i Håls og Gunderup blev nedlagt. I 1992 blev Vaarst skole nedlagt, og den tidligere Fjellerad skole fik navnet: Vaarst/Fjellerad skole. Skolen har nogle gode udearealer med boldbaner, en lille skov og en lukket grøn legeplads ved den tidligere førstelærerbolig. Skolegården er ligeledes et lukket område med gode legemuligheder.


Indearealer
I skolen er der syv hjemklasselokaler. Børnehaveklassen har derfor lokale i Dussens bygninger. En løsning der giver en tryg overgang for børnene, samt spændende pædagogiske muligheder for samarbejde på tværs mellem skole og Dus.
Der er igangsat renovering af værkstedslokalerne. Disse er placeret i samme område af skolen, og det nyrenoverede natur og teknik-lokale er det første færdige resultat af anstrængelserne. I løbet af 2009/2010 er planen at musiklokalet og sløjdlokalet skal følge efter.
Skolens hjemkundskabslokale benyttes udover til hjemkundskab også af juniorklubben og indskolingen.
Skolen har et nyrenoveret pædagogisk servicecenter, der fremstår stort og lyst i midten af skolen. Lokalet rummer også en del af skolens stationære computere, men under hensyntagen til fleksibelt læringsmiljø er størstedelen af skolens computere bærbare, så eleverne kan gøre brug af dem i klasselokaler og grupperum.


Renovering, ombygninger og tilbygninger
Skolen er blevet renoveret og udbygget i flere omgange: I 1982 kunne en tilbygning indvies med fire klasselokaler, et lokale til støttecenter, pauseområde, kontor og kombinationslokale til skole og idrætsforening. Idrætsforeningen fik ligeledes 2 omklædningsrum og en kantine. I 1991 blev idrætshallen indviet. I 1996 var et større pavillonbyggeri færdigt med lokaler til fritidsordning og spejdere. I 1997 byggede idrætsforeningen egen kantine og omklædningsrum. Det betød, at der kunne laves nyt personalerum, kontor til viceskoleinspektøren og et klasselokale. I 2003 er skolens kontorer blevet samlet i et tidligere klasselokale og kompetencecentret er flyttet ind i det tidligere kontor. I 2007 blev de oprindelige omklædningsfaciliteter bygget om til undervisningslokale.


Personalet
Medarbejderstaben består af 1 skolesekretær, 1 teknisk serviceleder, 2 rengøringsassistenter, 11 pædagoger, en trivselsperson og en Dus/fælles-leder, 9 lærere med en viceskoleleder og en skoleleder. I øvrigt er stedet karakteriseret ved en særlig nærhed, hvor personalet har et indgående kendskab til børn og forældre.


Det lokale kulturcenter
Skolen er det naturlige samlingssted for lokalområdets beboere. Der har altid været et tæt samarbejde med de lokale foreninger, og skolen bliver brugt til utallige arrangementer, der har betydning for lokalområdet.
Et meget tæt og nært forældresamarbejde er også kendetegnet for stedet som skole, Dus og børnehave. Forældreopbakningen til de mange arrangementer har en tilslutning på nær de 100 %. Forældrene er bevidste om, at det bedste de kan give børnene er aktivt at være med, når der kaldes til julefest, skolefest, forårskoncert, klassearrangementer, udflugter, legepladsbyggeri m.m.


Eleverne
Skolen lægger vægt på at inddrage og give ansvar til eleverne, ikke kun i undervisningen; men blandt andet også i arbejdet i elevrådet.


Musikskolen
Siden starten af den kommunale musikskole i 1997 har der været tradition for et meget stort engagement såvel fra elev som fra lærerside. Det har alle år betydet, at en stor del af skolens elever har deltaget i forskellige musiktilbud.


vaarst-fjellerad.skoleporten.dk