Nyheder

 • Generalforsamling I Vaarst & Omegns Borgerforening 2021
  Download
 • Vaarst og omegns borgerforening vedtægter
  Vedtægter §1 Foreningens navn er Vaarst og Omegns Borgerforening §2 Foreningens formål er at fremme aktiviteter, der tjener til at varetage byens og borgernes interesser, samt at formidle kontakten mellem byens borgere og eksterne aktører. §3 Enhver husstand (ægtepar, samlevende, enlige) i Vaarst og omegn kan optages sommedlem. Medlemskabet dækker endvidere børn under 18 år. Personer med tilknytning til Vaarst kanligeledes optages som medlemmer §4 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. Vedtægtsændringer kræver dog, at mindst halvdelen af de fremmødte medlemmer stemmer for.Hvert medlem (husstand) har 1 stemme pr. fremmødt, dog maksimalt 2 stemmer i alt. §5 Foreningen afholder ordinær …..
 • Referat fra ekstra ordinær generalforsamling i borgerforeningen
  Referat fra ekstra ordinær generalforsamling i borgerforeningen den 14/7 2020 Tilstede:Rikke Christensen, Martin Ringsmose, Casper Larsen, Christian Borup, Line Skov, Theo Ravn Beltoft.Via telefon:Jimmy Ravn, Bente Østergaard. Punkt 1 : valg af dirigent.Valget faldt på Martin Ringsmose. Punkt 2: vedtagelse af foreslåede vedtægtsændringer,Fremmødte valgte enstemmigt at vedtage de foreslåede vedtægtsændringer.Disse fremgår af referat fra ordinær generalforsamling som er tilgængelig på byens hjemmeside.Her vil man også kunne læse de nye vedtægter. En af vedtægtsændringerne er at bestyrelsen fremover vil kunne bestå af minimum 3 personer.Bente Østergaard har stillet sig til rådighed som koordinater og træder fra dags dato ind i bestyrelsen, som frem til marts 2021 vil bestå af:Kasserer: Casper LarsenKoordinator: …..
 • Generalforsamling I Vaarst & Omegns Borgerforening 2020
  Referat Referat fra generalforsamling I Vaarst & Omegns Borgerforening den 30. juni 2020 Tilstede var: Theo Beltoft, Jimmy Ravn, Tom Greiffenberg, Line Rodkjær, Rikke Christensen og Casper Larsen Dagsorden:  1. Valg af dirigent  2. Formandens beretning  3. Kassererens beretning  4. Indkomne forslag  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  6. Valg af revisorer og suppleant  7. Evt.  1. Valg af dirigent faldt på Tom Greiffenberg Tom godkendte gyldigheden af indkaldelsen og gennemgik dagsordenen. Tom nævner at da der er tale om en force majeure-situation og generalforsamlingen er derfor vurderet lovlig, selvom denne ifølge vedtægterne skal afholdes i marts måned. Casper vælges som referent. 2. Formandens beretning Theo Beltoft henviser til beretningen …..
 • Generalforsamling i borgerforeningen 2020
  Plakat
 • Fastelavn 2020
  Plakat Borgerforeningen for Vaarst og omegn og VFB, inviterer til stor fastelavnsfest!Kom op og giv tønden et ordenligt drøøøn:)
 • Generalforsamling samråd
  Opslag Årsmøde – samråd for vaarst og omegn Der indkaldes hermed til årsmøde i Samråd for Vaarst og Omegntirsdag d 9 april 2019 kl 1900 i klubhuset i Vaarst Dagsorden: Velkommen og præsentation Beretning Regnskab Aktiviteter i de tilknyttede foreninger i den kommende periode og mulig koordinering og samarbejde Indkomne forslag Evt Tom Greiffenberg Samrådets vedtægter kan ses gennem www.vaarst.dk
 • Generalforsamling samråd referat 2019
  Referat ÅRSMØDE – SAMRÅD FOR VAARST OG OMEGN 2019Der har været årsmøde i samrådet. Referat fra årsmøde for Samråd for Vaarst og Omegn 9.4.2019 Til stede: Lone (Baptistspejderne) Franciska (Vaarst Uret), Jimmie (Vaarst Uret og borgerforeningen) Lis (Skovstrup borgerforening), Jørn (Vaarstsamlingen), Frede (Vaarstsamlingen) Søren Ejner (VFB) Jannie (VFB) Jens (Vaarst petanqueklub), Tom (samrådet) Beretning:Samrådet har deltaget i kommunens møder for samråd støttet åbent Halloween arrangement støttet juletræstænding i Vaarst, herunder levende lys i Vaarst placeret i Vaarst uret. Der er stadig ca halvdelen af stearinen i lysene i behold. De kan bruges også ved andre arrangementer. Lysene er i laden hos Tom. deltaget i forhandlinger om kommunens overtagelse af VFB´s …..
 • Familiedag 2018
  Plakat familiedag program Plakat fællesspisning Lørdag den 18. august inviteres byens borgere, alle fra lokalområdet og nabobyerne til en hyggelig og spændende dag i familiens tegn.
 • Lys i grusgraven
  Nu er der opstillet 10 LED-lamper fra bommen og op til Årstidernes Hus. Du vælger selv om du vil aktivere lamperne når du går tur efter mørkets frembrud. Hvis du ønsker lys, skal du gå efter den røde ledelampe, som er monteret på den første lampe i begge retninger. Ved siden af ledelampen kan du trykke på en knap, som aktiverer lyset i 10 minutter. Når du kommer op til Årstidernes Hus tændes lyset ved huset automatisk via sensor. Rigtig god tur.
 • Affaldsindsamling 2018
  Opslag
 • Samrådet indkalder til årsmøde 2018
  Opslag Samrådet for Vaarst og omegn indkalder til årsmøde
 • Generalforsamling i vaarst uret 2018
  Opslag Vaarst uret inviterer til generalforsamling
 • Generalforsamling i borgerforeningen 2018
  Gratis kaffe og kage:) Plakat
 • Fastelavnsfest 2018
  Plakat Borgerforeningen for Vaarst og omegn og VFB, inviterer til stor fastelavnsfest!Kom op og giv tønden et ordenligt drøøøn:)
 • Familiedag 2017
  Plakat Lørdag den 26. august inviteres byens borgere, alle fra lokalområdet og nabo byerne til en hyggelig og spændende dag i familiens tegn
 • Indvielse af klare linjer
  Opslag Borgerforeningen inviterer til indvielse af projekt KLARE LINJER
 • Samrådet indkalder til årsmøde 2017
  Der indkaldes hermed til årsmøde i Samråd for Vaarst og Omegnonsdag d 26 april 2017 kl 1900 i klubhuset i Vaarst Dagsorden: Velkommen og præsentation Beretning Regnskab Aktiviteter i de tilknyttede foreninger i den kommende periode og mulig koordinering og samarbejde Indkomne forslag Evt Tom Greiffenberg Samrådets vedtægter kan ses gennem www.vaarst.dk
 • Generalforsamling i Vaarst uret 2017
  Opslag
 • Generalforsamling i borgerforeningen 2017
  Opslag Borgerforeningen for Vaarst og Omegn inviterer til Generalforsamling i VFB´s klubhus torsdag den 19. marts 2017
 • Fastelavnsfest 2017
  Opslag Kom op i klubhuset og giv tønden et ordentligt drøøøn!Gratis slik til børnene:)
 • Gospel workshop & koncert
  Opslag Kom til Gospel event i Baptistkirken den 5. november.
 • Generalforsamling vaarst uret 2016
  Opslag forslag til vedtægtsændringer Foreningen Vaarst Uret indkalder til Generalforsamling
 • Vin-smagning & jazz i klubhuset
  Opslag Borgerforeningen og Helverskov Vin & Whisky inviterer til Vin smagning & Jazz i klubhuset
 • Familiedag 2016
  Opslag Borgerforeningen for Vaarst og Omegn inviterer til stor Familiedag på VFS,s baner den 27. august.
 • Sankt hans fest i vaarst uret
  Opslag Borgerforeningen for Vaarst og Omegn inviterer til Sankt Hans Fest i Vaarst Uret
 • Koryfæernes dag
  Opslag VFB inviterer til den store Koryfæernes dag
 • Årsmøde i samrådet for Vaarst og omegn
  Samrådet for Vaarst og Omegn indkalder til årsmøde. Der indkaldes hermed til årsmøde i Samråd for Vaarst og OmegnTorsdag d 28 april 2016 kl 1900 i klubhuset i Vaarst Dagsorden: Velkommen og præsentation Beretning Regnskab Aktiviteter i de tilknyttede foreninger i den kommende periode og muligkoordinering og samarbejde Mål for samrådets virksomhed Indkomne forslag Evt Tom Greiffenberg Samrådets vedtægter kan ses gennem www.vaarst.dk
 • Modeshow
  Opslag Torsdag d. 31. marts kl. 18.30 inviterer Style4you og Kids’N Fun til modeshow i klubhuset i Vaarst(dørene åbnes kl. 18.00).
 • Standerhejsning VFB 2016
  Opslag VFB ungdom inviterer til Standerhejsning søndag den 3. april kl. 15:00
 • VFB Afholder generalforsamling
  Opslag VFB inviterer til Generalforsamling lørdag den 13. februar i klubhuset.
 • Fastelavnsfest 2016
  Opslag Borgerforeningerne i Vaarst og Fjellerad inviterer til stor fælles Fastelavnsfest.
 • VFB Inviterer til koncert i klubhuset
  VFB inviterer til koncert med Mike Santis i klubhuset lørdag den 13. februar.
 • Gospel koncert & workshop
  Læs mere om koncerten Læs mere om workshop Kom til koncert og workshop i Baptistkirken lørdag den 31. oktober 2015
 • Generalforsamling i Vaarst uret
  Dagsorden Foreningen Vaarst Uret indkalder til generalforsamling mandag den 5. oktober 2015 kl. 19:00
 • Fællesspisning i klubhuset
  Opslag VFB inviterer til fællesspisning i klubhuset lørdag den 26. september.
 • Vaarst byfest 2015
  Plakat Så går det løs igen……Vaarst byfest afvikles den 22 august, og byder igen i år på en masse aktiviteter og oplevelser for børn og voksne. Der bliver igen i år tilberedt/serveret helstegt pattegris, og det anbefales, at man køber sine madbilletter hos Polle i god tid da, antallet af grise disponeres efter antallet af solgte madbilletter:) Husk også at tilmelde jeres hold til Vaarst Games!Det er ganske gratis, og kommer igen i år til at byde på helt nye discipliner. Vaarst Games er tænkt som et familiearrangement hvor den gode oplevelse hos specielt børnene prioriteres meget højt.Blandt andet derfor frabedes igen i år brugen af våben, ninjatricks og glidende …..
 • Optog til byfesten
  Plakat Vaarst byfest 2015 bliver denne gang skudt af sted med et festligt optog gennem byens gader.Optoget starter ved den gamle købmand og slutter på VFB´s baner.Umiddelbart herefter starter Vaarst Games så det virker som oplagt, at de dystende hold deltager i optoget, og benytter chancen til at lure dagens modstandere lidt af;)Optoget er for alle (også de som ikke er tilmeldt Vaarst Games)og vi håber, at så mange som muligt ønsker at bidrage til den gode stemning.Læs mere via link til plakaten.
 • Samrådet indkalder til årsmøde
  Dagsorden Årsmøde i Samråd for Vaarst og Omegn Onsdag d.29.april kl. 19:00i VBF ́s klubhus