Baptist spejderne

Den grundlæggende målsætning/idé med spejderarbejdet, er at bidrage til børn og unges udvikling af deres fulde potentiale som enkeltindivider, som ansvarlige borgere og som medlemmer af lokale, nationale og internationale samfund.


Spejderbevægelsens stifter, Lord Baden-Powell, mente, at der skulle være noget helt specielt ved spejderne – at man ikke kun skulle kunne kende dem på uniformen og på deres aktiviteter, men også på deres væremåde. Spejderlov, spejderløfte og motto er de ting, der er fælles for alle spejdere i hele verden. Ordlyden er ikke præcis den samme fra sted til sted, men grundlaget er det samme og udtryk for, at vi som del af den internationale spejderbevægelse ønsker et fællesskab ud fra de samme idealer uanset hudfarve, tro og nationalitet.


Spejderløftet
Jeg lover at gøre mit bedste for at holde spejderloven


Spejderloven
Som spejder vil jeg lytte til Guds ord
Som spejder har jeg medansvar for det samfund, jeg lever i
Som spejder vil jeg være hensynsfuld og hjælpsom
Som spejder vil jeg være til at stole på
Som spejder vil jeg lytte til andres mening og selv tage standpunkt
Som spejder vil jeg lære naturen at kende og værne om den

Motto
Vær beredt!