Referat fra ekstra ordinær generalforsamling i borgerforeningen

  • 14. July 2020
  • Nyheder
  • No Comments

Referat fra ekstra ordinær generalforsamling i borgerforeningen den 14/7 2020

Tilstede:Rikke Christensen, Martin Ringsmose, Casper Larsen, Christian Borup, Line Skov, Theo Ravn Beltoft.Via telefon:Jimmy Ravn, Bente Østergaard.


Punkt 1 : valg af dirigent.
Valget faldt på Martin Ringsmose.

Punkt 2: vedtagelse af foreslåede vedtægtsændringer,
Fremmødte valgte enstemmigt at vedtage de foreslåede vedtægtsændringer.
Disse fremgår af referat fra ordinær generalforsamling som er tilgængelig på byens hjemmeside.
Her vil man også kunne læse de nye vedtægter.


En af vedtægtsændringerne er at bestyrelsen fremover vil kunne bestå af minimum 3 personer.
Bente Østergaard har stillet sig til rådighed som koordinater og træder fra dags dato ind i bestyrelsen, som frem til marts 2021 vil bestå af:
Kasserer: Casper Larsen
Koordinator: Bente Østergaard
Formand: Theo Ravn Beltoft


Punkt 3: eventuelt.
Fremmødte diskuterede vigtigheden af at der gøres en større indsats for at byde nye tilflyttere i byen velkommen.
Borgerforeningen vil til først kommende bestyrelsesmøde samle input fra aftenens møde og tage initiativ til en indsats.


Der begynder at tegne sig et billede af hvilke udvalg som kunne være relevante at arbejde for at få frivillige til at deltage i.
Udvalgsarbejde skal være en meget afgrænset opgave som er enkel at overskue og enkel at forholde sig til.
Bestyrelsen kan glædeligt konstatere at mange allerede har meldt sig på banen i forskellige udvalg.
Et af de nye udvalgt som bestyrelsen søger tovholdere til er et “ung i Vaarst” udvalg, som sammen med byens ungdom skal arbejde for at Vaarst har nogle tilbud og muligheder til den nye generation.


Borgerforeningen vil fungere som støtte og sparring til alle udvalg.