Generalforsamling samråd referat 2019

  • 9. April 2019
  • Nyheder
  • No Comments


ÅRSMØDE – SAMRÅD FOR VAARST OG OMEGN 2019
Der har været årsmøde i samrådet.


Referat fra årsmøde for Samråd for Vaarst og Omegn 9.4.2019


Til stede: Lone (Baptistspejderne) Franciska (Vaarst Uret), Jimmie (Vaarst Uret og borgerforeningen) Lis (Skovstrup borgerforening), Jørn (Vaarstsamlingen), Frede (Vaarstsamlingen) Søren Ejner (VFB) Jannie (VFB) Jens (Vaarst petanqueklub), Tom (samrådet)


Beretning:
Samrådet har deltaget i

  • kommunens møder for samråd
  • støttet åbent Halloween arrangement
  • støttet juletræstænding i Vaarst, herunder levende lys i Vaarst placeret i Vaarst uret. Der er stadig ca halvdelen af stearinen i lysene i behold. De kan bruges også ved andre arrangementer. Lysene er i laden hos Tom.
  • deltaget i forhandlinger om kommunens overtagelse af VFB´s bygninger ved Fjelleradhallen
  • support aftale om hjertestarter ved klubhuset i Vaarst. Det blev foreslået at afholde genoplivningskurser i Vaarst. Jimmie tager dette med til borgerforeningen. Placeringen af hjertestarteren kan beskrives i bladet Rundt om Vaarst.
  • møder med kommunen om omlægning af buslinie 36, herunder protester og skriftlige henvendelser om det uhensigtsmæssige at ændre kørslen så Skovstrup og Torderup ikke har busforbindelse
  • sagen om ansøgninger om etablering af 2 autoskrotvirksomheder i Vaarst, herunder afholdelse af borgermøde, møde med rådmand og repræsentanter for miljøforvaltningen, mange henvendelser til miljøforvaltningen om overtrædelse af reglerne, henvendelse til byrådspolitikere og sidst møde i kommunen med repræsentanter for planafdelingen, miljøafdelingen samt byggeafdelingen. Dette gav anledning til en omfattende diskussion, hvor det bl a blev diskuteret om der herudover skulle ske henvendelse til politi, til presse og tv. Samrådet og borgerforeningen vil drøfte, hvilke nye metoder der skal tages i brug for at få stoppet åbenlyse ulovligheder samt at forhindre tilladelser til etablering af virksomhederne.


Tom glemte at nævne, at der netop nu foregår møder mv om formulering af en ny landdistrikspolitik. Samrådet har deltaget i flere af disse. Det er vigtigt at også andre i byen engagerer sig i udarbejdelsen af den ny politik, som vil kunne få betydning for byen og områdets fremtidige udvikling.


Foreninger, klubber og institutioner der har været aktive i samrådet:


Vaarst Borgerforening, Torderup Borgerforening, Skovstrup Borgerforening, Vaarst Fjellerad Boldklub, Vaarst Fjellerad Lystfiskerforening, Vaarst Petanqueklub, Vaarst Børnehave, Vaarstsamlingen, Baptistspejderne


Regnskabet blev forelagt og godkendt (se bilag)
Kommende arrangementer (som er kendt på nuværende tidspunkt)
27 APR Arbejdsdag VFB
27 APR Indvielse af bålhytten i skoven ved Skovstrup
15 MAJ Vaarstsamling arrangement
28 MAJ Generalforsamling Varmeværk
24 MAJ 14 JUN 16 AUG 6 SEP Spontan hygge arrangement i Vaarst Uret
22-23 JUN Landsbycup (VFB)
23 JUN Skt Hans (Vaarst borgerforening)
30 JUN Sangarrangement (Vaarst Baptistkirke)
17 AUG Familiedag (Vaarst borgerforening)
OKT Halloween (frivillige)
1 DEC Juletræstænding (Vaarst borgerforening)


Skovstrup borgerforening ansøgte om at samrådet dækker forsikringsudgifter i forbindelse med bålhytten, som er i færd med at blive bygget i den ny skov om Vaarstvej. Udgifterne er 1474 kr/år. Dette blev vedtaget.


Søren oplyste at klubhuset/forsamlingshuset med billard, bordtennis mm vil være åbent om dagen for byens seniorer, hvis nogle ønsker dette.
Søren foreslog at der blev inviteret rådmænd til et halvdagsbesøg i Vaarst for at se områdets kvaliteter og muligheder samt at få orientering om autoskrotproblemerne.
Tom nævnte muligheden for at udvikle området, herunder Vaarst-Fjellerad-Gunderup og omliggende byer i et udviklingsby- eller landsbyklynge-regi.