Samrådet indkalder til årsmøde 2017

  • 12. April 2017
  • Nyheder
  • No Comments


Der indkaldes hermed til årsmøde i Samråd for Vaarst og Omegn
onsdag d 26 april 2017 kl 1900 i klubhuset i Vaarst


Dagsorden:

  1. Velkommen og præsentation
  2. Beretning
  3. Regnskab
  4. Aktiviteter i de tilknyttede foreninger i den kommende periode og mulig koordinering og samarbejde
  5. Indkomne forslag
  6. Evt


Tom Greiffenberg


Samrådets vedtægter kan ses gennem www.vaarst.dk