Vaarst og omegns borgerforening vedtægter

 • 18. February 2021
 • Nyheder
 • No Comments

Vedtægter §1 Foreningens navn er Vaarst og Omegns Borgerforening §2 Foreningens formål er at fremme aktiviteter, der tjener til at varetage byens og borgernes interesser, samt at formidle kontakten mellem byens borgere og eksterne aktører. §3 Enhver husstand (ægtepar, samlevende, enlige) i Vaarst og omegn kan optages sommedlem. Medlemskabet dækker endvidere børn under 18 år. Personer med tilknytning til Vaarst kanligeledes optages som medlemmer §4 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. Vedtægtsændringer kræver dog, at mindst halvdelen af de fremmødte medlemmer stemmer for.Hvert medlem (husstand) har 1 stemme pr. fremmødt, dog maksimalt 2 stemmer i alt. §5 Foreningen afholder ordinær …..

Read More

Referat fra ekstra ordinær generalforsamling i borgerforeningen

 • 14. July 2020
 • Nyheder
 • No Comments

Referat fra ekstra ordinær generalforsamling i borgerforeningen den 14/7 2020 Tilstede:Rikke Christensen, Martin Ringsmose, Casper Larsen, Christian Borup, Line Skov, Theo Ravn Beltoft.Via telefon:Jimmy Ravn, Bente Østergaard. Punkt 1 : valg af dirigent.Valget faldt på Martin Ringsmose. Punkt 2: vedtagelse af foreslåede vedtægtsændringer,Fremmødte valgte enstemmigt at vedtage de foreslåede vedtægtsændringer.Disse fremgår af referat fra ordinær generalforsamling som er tilgængelig på byens hjemmeside.Her vil man også kunne læse de nye vedtægter. En af vedtægtsændringerne er at bestyrelsen fremover vil kunne bestå af minimum 3 personer.Bente Østergaard har stillet sig til rådighed som koordinater og træder fra dags dato ind i bestyrelsen, som frem til marts 2021 vil bestå af:Kasserer: Casper LarsenKoordinator: …..

Read More

Generalforsamling I Vaarst & Omegns Borgerforening 2020

 • 30. June 2020
 • Nyheder
 • No Comments

Referat Referat fra generalforsamling I Vaarst & Omegns Borgerforening den 30. juni 2020 Tilstede var: Theo Beltoft, Jimmy Ravn, Tom Greiffenberg, Line Rodkjær, Rikke Christensen og Casper Larsen Dagsorden:  1. Valg af dirigent  2. Formandens beretning  3. Kassererens beretning  4. Indkomne forslag  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  6. Valg af revisorer og suppleant  7. Evt.  1. Valg af dirigent faldt på Tom Greiffenberg Tom godkendte gyldigheden af indkaldelsen og gennemgik dagsordenen. Tom nævner at da der er tale om en force majeure-situation og generalforsamlingen er derfor vurderet lovlig, selvom denne ifølge vedtægterne skal afholdes i marts måned. Casper vælges som referent. 2. Formandens beretning Theo Beltoft henviser til beretningen …..

Read More


Fastelavn 2020

 • 22. February 2020
 • Nyheder
 • No Comments

Plakat Borgerforeningen for Vaarst og omegn og VFB, inviterer til stor fastelavnsfest!Kom op og giv tønden et ordenligt drøøøn:)

Read More

Generalforsamling samråd

 • 9. April 2019
 • Nyheder
 • No Comments

Opslag Årsmøde – samråd for vaarst og omegn Der indkaldes hermed til årsmøde i Samråd for Vaarst og Omegntirsdag d 9 april 2019 kl 1900 i klubhuset i Vaarst Dagsorden: Velkommen og præsentation Beretning Regnskab Aktiviteter i de tilknyttede foreninger i den kommende periode og mulig koordinering og samarbejde Indkomne forslag Evt Tom Greiffenberg Samrådets vedtægter kan ses gennem www.vaarst.dk

Read More

Generalforsamling samråd referat 2019

 • 9. April 2019
 • Nyheder
 • No Comments

Referat ÅRSMØDE – SAMRÅD FOR VAARST OG OMEGN 2019Der har været årsmøde i samrådet. Referat fra årsmøde for Samråd for Vaarst og Omegn 9.4.2019 Til stede: Lone (Baptistspejderne) Franciska (Vaarst Uret), Jimmie (Vaarst Uret og borgerforeningen) Lis (Skovstrup borgerforening), Jørn (Vaarstsamlingen), Frede (Vaarstsamlingen) Søren Ejner (VFB) Jannie (VFB) Jens (Vaarst petanqueklub), Tom (samrådet) Beretning:Samrådet har deltaget i kommunens møder for samråd støttet åbent Halloween arrangement støttet juletræstænding i Vaarst, herunder levende lys i Vaarst placeret i Vaarst uret. Der er stadig ca halvdelen af stearinen i lysene i behold. De kan bruges også ved andre arrangementer. Lysene er i laden hos Tom. deltaget i forhandlinger om kommunens overtagelse af VFB´s …..

Read More

Familiedag 2018

 • 18. August 2018
 • Nyheder
 • No Comments

Plakat familiedag program Plakat fællesspisning Lørdag den 18. august inviteres byens borgere, alle fra lokalområdet og nabobyerne til en hyggelig og spændende dag i familiens tegn.

Read More

Lys i grusgraven

Nu er der opstillet 10 LED-lamper fra bommen og op til Årstidernes Hus. Du vælger selv om du vil aktivere lamperne når du går tur efter mørkets frembrud. Hvis du ønsker lys, skal du gå efter den røde ledelampe, som er monteret på den første lampe i begge retninger. Ved siden af ledelampen kan du trykke på en knap, som aktiverer lyset i 10 minutter. Når du kommer op til Årstidernes Hus tændes lyset ved huset automatisk via sensor. Rigtig god tur.

Read More